Könyvek liturgikus használatra és léleképítésre

Imakönyvek, lelkitükrök, misekönyvek, elmélkedések, lelki olvasmányok


Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve

Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással

Eredetileg megjelent: 1928

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

 • Formátum: A5-ös méret, keménykötés
 • Terjedelem: 2 kötet, 686 oldal
 • Ár: 7980 Ft Megrendelés
 • ISBN
  I. rész: 978-615-5623-44-8
  II. rész: 978-615-5623-45-5
 • Elektronikus változat: • Ez a könyv az 1928-as kiadás hasonmása.

  Eredetileg megjelent:

  a budapesti
  SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT kiadásában,
  1928-ban.

  Nihil obstat. Dr. Michaël Marczell, dioecesanus. Nr. 2148.

  Imprimatur. Strigonii, die 25. Septembris 1928., Dr. Julius Walter, vic. gen.

  A műről:

  Nagyon elterjedt elmélkedési könyvek: Kempis Tamás Krisztus követése, Szalézi Szent Ferenc Filoteája és Teotimusa, Kochem Márton Jézus és Szűz Mária élete című műve, és Goffine Oktató és épületes könyve.

  (Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa)

  Goffiné, Leonhard, OPræm (1648–1719), lelki író. […] Európa-szerte nagy hatást váltott ki Hauspostille című műve, mely katekizmus formában magyarázza a vasárnapi és ünnepi szentleckéket és evangéliumokat. Szinte minden európai nyelvre lefordították.

  (Katolikus lexikon)

  Leonard Goffine premontrei szerzetes […] Handpostille című munkáját az 1700-as és 1800-as évek világi hívek számára írt missaléjaként emlegetik. […] A kötet a vasár- és ünnepnapi szentmisék változó szövegeihez ad kimerítő magyarázatokat egyszerű, érthető nyelven, gyakorlati tanácsokkal, útmutatásokkal […] különösen német és osztrák területeken, valamint a Kárpát-medencében vált igazi népkönyvvé.

  (SZELESTEI N. LÁSZLÓ, az MTA–PPKE Barokk Irodalom
  és Lelkiség Kutatócsoport vezetője)

  A könyv rengeteg olyan kérdést közérthetően megvilágít, ami a mai olvasókban is gyakran felmerül az ismert evangéliumi részek hallgatásakor. Kiadónk – nem várván meg az utolsó hazai megjelenés (1928) száz éves évfordulóját – a fenti ajánlásokkal adja az Olvasó kezébe ezt az értékes könyvet.  Kapcsolódó kiadványok:

  Egy ima, ami a magyar fordításból kimaradt: