Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


IX. Piusz pápa „Quanta cura” kezdetű körlevele

a kor tévedéseinek elítéléséről

Azon jegyzékkel együtt, mely korunk főbb tévelyeit foglalja magában („Syllabus”)

Eredetileg megjelent: 1864. december 8.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
IX. Piusz pápa – amellett, hogy enciklikájában elemezte, megcáfolta és elítélte kora gyakori tévedéseit – egy számozott, tételes listát is készíttetett, ahol egy-egy mondatban megfogalmazva felsorolta a legfőbb tévedéseket.

Ez a lista a Syllabus. Formájának érdekessége, hogy a téves állításokat kijelentő módban fogalmazza meg – tehát például ilyesformán: “A házassági kötelék nem felbonthatatlan.” (A jobb érthetőség kedvéért a függelékben minden hamis állításhoz megtalálható a vele ellenkező értelmű, igaz állítás is.)


A listán szereplő állítások sokunknak ismerősek lehetnek, hiszen manapság is úton-útfélen visszaköszönnek – csak éppen többnyire anélkül a kitétel nélkül, hogy ezek hamis állítások.

Érdemes legalább egyszer végigolvasnunk a listát, hogy amikor legközelebb szembetalálkozunk az itt szereplő állítások valamelyikével, eszünkbe juthasson: bárki ismétli is meg ezeket, e tételek az Egyház által egyszer már elítélt, súlyos tévedések.