Mit csinálunk, és miért?

Kiadónk célkitűzése kettős:

1. A múlt átmentése

Az elmúlt években sok időt töltöttünk azzal, hogy (mind saját magunk, mind gyermekeink számára) katolikus szellemű, értékes irodalom után kutattunk. Váratlan helyen találtunk rá arra, amit kerestünk: a múltban!

Kiderült ugyanis, hogy a XX. század első felének magyar irodalma olyan kincseket halmozott fel, amelyek ma is kiemelkedő értékűek; viszont azóta valami okból szinte teljesen eltűntek, szinte elfeledtük őket. Ezeket a könyveket ma már poros pincékből, padlásokról, antikváriumokból kell összevadászni, hogy megsárgult, szétfoszló lapjaikről hozzájuthassunk a bennük rejlő történetekhez, tudáshoz.

Meglátásunk szerint mind a gyermekek, mind a fiatalok, mind a felnőttek számára írodott könyvek (mesekönyvek, imakönyvek, hitvédelem, stb.) könnyűszerrel felveszik a versenyt az egy évszázaddal későbbi, kissé megkavarodott utókor termésével.

Ezért azt gondoltuk, hogy ezek a művek megérdemlik, hogy megérjék a következő századot is; így most újra közreadjuk őket, technikailag kissé modernizálva, de hűen megőrzött tartalommal, hogy ismét forgathassa őket mindenki, aki világosan szeretne látni a katolikus hittel kapcsolatban, vagy szeretné a gyermekeit is katolikusnak nevelni.

2. A jelen megértése

Ha a helyzetet nem a technikai és gazdasági “fejlődés”, hanem az hitbéli és erkölcsi kérdések szempontjából vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a világ (és benne a Katolikus Egyház is) rendkívül súlyos válságban van. Ez a felismerős önnmagában még nem túl nehéz; kérdés viszont, hogy hogyan jutottunk ide, és merre van a kiút.

A válasz ezekre a kérdésekre részben a múltban rejlik, hiszen azok a folyamatok, amelyeknek rothadó gyümölcsei mára beértek, nem tegnap kezdődtek, hanem adott esetben már évszázadok óta tartanak, és így már korábban is írtak róla éles szemű megfigyelők - például a Katolikus Egyház pápái. Ezen írások tanulmányozása sokat segíthet beteg korunk megértésében.

Ezekrők a kérdésekről szerte a világon nagyon sokan gondolkoznak és írnak is, viszont hazánkba ezekből a művekből sajnos nem sok minden jut el, pedig ezekre az ismeretekre a magyar közönségnek is szüksége van. Ezért azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a legszínvonalasabb angol nyelvű irodalom legalább néhány töredékét lefordítjuk, és elérhetővé tesszük a hazai közönség számára.

Reméljük, hogy ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy együtt is és külön-kölün is jobb képet kaphassunk arról, hogy mi történik velünk, társadalmunkkal, Egyházunkkal.

Miért Kapisztrán Szent János?

Azért, mert

  • Magyarország egyik védőszentje;

  • nagyhatású teológus és hitszónok, akinek prédikációi és írott művei hatására sokan visszatértek különböző eretnek szektákból a Katolikus Egyázba;

  • olaszországi neveltetése ellenére Magyarországra jött, mert felismerte, hogy a magyar nép küzdelme a törökökkel az egész keresztény Európa sorsára döntő hatással lesz;

  • eredményesen szervezte és vezette a keresztes seregeket, és döntő mértékben hozzájárult a nándorfehérvári diadalhoz, és ezzel a török visszaszorításához - legalábbis a következő 70 évre.

Mindezzel tökéletes példakép és pártfogó azokhoz a küzdelmekhez, amelyeket nekünk kell megvívnunk.