Könyvek az Egyház jelenlegi válságáról

Könyvek arról, hogy mi történik a Katolikus Egyházban


Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlenség és a pápa

Éppen azok tanítanak tévedéseket, illetve hoznak ártalmas törvényeket, akik látszólag az egyházi fennhatóság birtokosai. Hogyan egyeztethető össze ez a tévedhetetlenséggel?

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
Tudjuk: a jó katolikusok engedelmeskednek a pápa és a hierarchia által hozott törvényeknek. Másrészt viszont ha valaki megismerkedik a II. Vatikáni Zsinat előtti katolikus tanítással, és ennek fényében megvizsgálja a zsinat utáni egyház tanítását és működését, akkor egy idő után elkerülhetetlenül szembe kell néznie a ténnyel, hogy II. Vatikáni Zsinat utáni hierarchiától származó tanítás számos tévedést és ártalmas dolgokat tartalmaz. Ha hűek akarunk maradni a katolikus hit tanításához, ezeket a tévedéseket el kell utasítanunk.

Tudjuk: az Egyház azt tanítja, hogy a pápa – bizonyos körülmények között – tévedhetetlen hit és erkölcs dolgában. Másrészt viszont látnunk kell, hogy jelenleg éppen azok tanítanak tévedéseket, illetve hoznak ártalmas törvényeket, akik látszólag az egyházi fennhatóság birtokosai. Hogyan egyeztethető össze ez a tévedhetetlenséggel?

A fent vázolt kérdés a II. Vatikáni Zsinat óta eltelt fél évszázadban sok lelkiismeretes katolikus hívőnek okozott kemény fejtörést. Pedig az ellentmondás csak látszólag feloldhatatlan: a katolikus tanítás végső soron világos választ ad erre a kérdésre is – bár a válasz igen meglepő, és igencsak kényelmetlen következményekkel jár. Az, hogy a kérdés egyáltalán felmerül, annak köszönhető, hogy a rejtély megoldását adó tantétel korábban soha nem került a figyelem középpontjába, és nem is igen tárgyalták a laikusoknak szóló művekben – ugyanis korábban senki nem hitte, hogy az eredetileg pusztán elvont, elméleti lehetőségként felvetett helyzet egyszer valóban bekövetkezhet – egészen mostanáig.

Cekada atya tanulmánya az egyszerű hívek számára is hozzáférhető módon bemutatja a problémát és a megoldást. A függelékben számos megkérdőjelezhetetlen szaktekintélyt idéz, hogy megmutassa: aki komolyan veszi a Katolikus Egyház saját magáról, illetve a pápaságról szóló tanítását, annak nincs más választása, mint elfogadni a következtetést – akármilyen kellemetlen következményekkel járjon is ez.