Könyvek liturgikus használatra és léleképítésre

Imakönyvek, lelkitükrök, misekönyvek, elmélkedések, lelki olvasmányok


Liguori Szent Alfonz: Az üdvösség útja

Eredetileg megjelent: 1896

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2018.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, keménykötés
    • Terjedelem: 368 oldal
    • Ár: 6,500 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-94-3
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

LIGUORI SZ. ALFONZ
AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJA.

FORDÍTOTTA: VARGA MIHÁLY
vácz-egyházmegyei áldozópap.

AZ EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG ENGEDÉLYÉVEL

1896.
Nyomatott Sebők Béla könyvnyomdájában Czegléden.

A tartalomról

Nincs a világon fontosabb ügy az egyes hívőre nézve, mint saját lelkének ügye. Mert ha saját lelkét üdvözítette, akkor mindent megnyert, habár talán a világon a legnyomorultabb féregnek tekintették volna is; és ha saját lelkét elvesztette, akkor mindent elvesztett, habár a világon talán a legfényesebb fejedelmi trónon ült volna is.

A lelki élet ügyének e fontosságát szem előtt tartva, a legjobb szolgálatot véltem tenni az által, hogy a lelki élet egy tündöklő csillagának, Liguori Szent Alfonznak idevágó művecskéjét hazai nyelvünkre átültettem. A kidolgozás magasztos egyszerűsége kedvessé fogja tenni e művecskét mindenki előtt, aki lelkének üdvösségére még ad valamit. E műből meg fogja ismerni lelkének végetlen becsét, és meg fogja tanulni, hogy ehhez képest miként rendezze be életét. És ha egyetlenegy lelket sikerült e könyvnek megnyerni saját örök üdvösségének, úgy eléggé meg van jutalmazva a csekély fáradság, amit e kiválóan jeles mű lefordításánál kifejtettem.

(A fordító előszavából)