Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


Franz Spirago: Példatár

a katekizmus igazságainak bemutatására

Főleg hitszónokok és hitoktatók számára

Eredetileg megjelent: 1927

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2017.

 • Formátum: B5-ös méret, keménykötés
 • Terjedelem: 2 kötet, 882 oldal
 • Ár: 16,000 Ft Megrendelés
 • ISBN
  I. rész: 978-615-5623-42-4
  II. rész: 978-615-5623-43-1
 • Elektronikus változat: • Ez a könyv egy 1927-es könyv hasonmás kiadása.

  Eredetileg megjelent:

  PROF. FRANZ SPIRAGO:
  PÉLDATÁR
  FŐLEG HITSZÓNOKOK ÉS HITOKTATÓK SZÁMÁRA

  A HATODIK NÉMET KIADÁS UTÁN FORDÍTOTTA
  BEZERÉDJ LÁSZLÓ

  SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
  AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA
  BUDAPEST

  Nihil obstat. Dr. Nicolaus Töttössy, censor dioecesanus.
  Nr. 1419.

  Imprimatur. Strigonii, die 13. Junii, 1927. Dr. Julius Machovich, vicarius generalis.

  A tartalomról:

  A vallás tanításait röviden a katekizmus foglalja . […] A katekizmus valamennyi könyv közt a legértékesebb. Olyan, mint a drágakő: kicsiny, de nagy értékű. […] Ha Szókratésznek, Platónnak vagy az ókor valamely más bölcselőjének kezébe került volna a katekizmus, hogy elcsodálkoztak volna ezek az emberek! Mert ebben megtalálták volna a feleletet mindazokra a kérdésekre, melyeken ők annyit törték a .

  (Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa – Áttekintés – A vallás.)


  A Felnőttek Katekizmusa […] 13 nyelvre van lefordítva. […] Világiak egész sora nyilatkozott már oda, hogy a Katekizmusa számukra a könyv, amely mindennél jobban alkalmas Isten felélesztésére. És ami nem utolsó dolog, a konvertiták egész sora írt már hálálkodó sorokat a szerzőnek. […]

  A Felnőttek Katekizmusának apologetikus jellege van: a modern hitetlenség ellen harcol. Éppen ezért a papság megtalálja benne mindama , melyekre hitünk és egyházunk szemben szüksége van […]

  A szövegben sokszor történik hivatkozás a Spirago-féle Példatárra, mely a budapesti Szent-István-Társulat jelent meg magyarul.

  (A szerzőnek a Katekizmus X. kiadásához írott előszavából, 1926.)


  A fent említett példatárat adjuk most az Olvasó kezébe, a tavaly újra megjelentetett Felnőttek Katekizmusa mellé.  Kapcsolódó kiadványok:

  Maga a katekizmus: