Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.

Nevelésről szóló könyvek

Szülőknek, tanároknak


XI. Piusz pápa „Vigilanti cura” kezdetű apostoli körlevele

a filmszinházakról

Dr. Alaker György S. J. teológia tanár jegyzeteivel

Eredetileg megjelent: 1936. június 29.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
E kiadvány a következő füzet alapján készült:

XI. PIUS PÁPA APOSTOLI KÖRLEVELE
A FILMSZINHÁZAKRÓL (VIGILANTI CURA)

Kiadta az Actio Catholica országos elnöksége
Budapest, 1941.

Nihil obstat. Michael Török censor dioecesanus. Nr. 3795/1941. Imprimatur. Strigonii, die 11. Junii 1941. Dr. Joennes Drahos vicarius generalis. Nr. 417/1941. Imprimi potest. Die 17. Apr. 1941. P. Eugenius Somogyi S. J. Praep. Prov. Hungariae. – Nihil Obstat. P. Ludovicus Müller S. J. censor diocesanus. Nr. 836-1941. Imprimatur. Szegedini, die 25. Martii 1941. Julius m. p. episcopus.

(Jelen kiadásban a szöveget az aktuális helyesírási szabályoknak megfelelően felfrissítettük. A régies szóhasználaton nem változtattunk, csak a helyesíráson és a vesszőhasználaton.)


A tartalomról:

E körlevél magyar kiadására az a rendkívüli hatás adott indítást, melyet egyes magyar filmek az utóbbi években gyakorolni elkezdettek. Pedagógiai és lélektani meg lelkipásztori szemszögből e hatásra lehetetlen volt föl nem figyelni. […] A film a tömeghatás oly egyedülálló eszköze, mely a sajtót, a rádiót, színházat még öt évtizedet sem látott életével máris felülmúlta. […] Napjainkban Szent Pál a sajtót már másokra bízná, ő pedig Titus és Timoteus társaival egy filmvállalat vezérigazgatója lenne.

– írta Dr. Alaker György S. J. az első magyar kiadás előszavában, 1941-ben. Az enciklika megjelenése óta a technika fejlődésének köszönhetően a film a filmszínházakból előbb otthonainkba, majd pedig zsebünkbe költözött. Ezért a film hatása azóta nemhogy csökkent volna, hanem ellenkezőleg: megsokszorozódott.

Másrészt ugyanezen időszak alatt a filmek által közvetített szemlélet csillagászati távolságra távolodott a katolikus világnézettől és erkölcsöktől – így XI. Piusz pápa célratörő, világos elemzése, illetve az ebből következő utasításai sosem voltak aktuálisabbak, mint éppen manapság.