Könyvek liturgikus használatra és léleképítésre

Imakönyvek, lelkitükrök, misekönyvek, elmélkedések, lelki olvasmányok

Nevelésről szóló könyvek

Szülőknek, tanároknak


Egger Ágoston: A keresztény anya

jóakaratú tanácsok keresztény anyák és az érettebb női ifjuság számára

imádságos könyvvel

Eredetileg megjelent: 1904

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2018.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A6-ös méret, keménykötés
    • Terjedelem: 528 oldal
    • Ár: 5000 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-92-9
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

EGGER ÁGOSTON
SZ.-GALLENI PÜSPÖK
A KERESZTÉNY ANYA
JÓAKARATÚ TANÁCSOK KERESZTÉNY ANYÁK ÉS AZ ÉRETTEBB NŐI IFJUSÁG SZÁMÁRA
IMÁDSÁGOSKÖNYV
FORDÍTOTTA
EGY SZATMÁRMEGYEI ÁLDOZÓPAP

Az eszt. egyh. főhat. 1614-1903. sz. engedelmével

Budapest
Szent-István-Társulat kiadása
1904.

A fordító előszava

Ez a könyvecske bevezető magyarázatra nem szorul.

Tekintsd meg a címét, gondolkodjál annak két szaváról s azután ítéld meg önmagad, van-e szükség arra, hogy e tárgyról szóljunk? S ha aztán annak egy-két lapját magad is átolvastad, bizonyára tudni fogod, miért óhajtottam én a bölcs püspök e kis munkáját a keresztény magyar anyák számára is hozzáférhetőbbé tenni.

Szíves olvasóm! Bizonyára neked is hasznodra válik e művecske; ámde ne feledd, hogy a jó könyv sokkal nehezebben jut el azoknak kezébe, akiknek nálad is nagyobb szükségük volna reája. És mert neked több módod van arra, mint bárkinek, én épen téged akarlak fölkérni reá: juttasd el az atyai szeretetnek e jóakaró szavait távolabbi körökbe s kérd a jó Istent, adjon reájuk áldást megingott keresztény társadalmunk javára szegény hazánkban is ! …

Vajon fogsz-e te is legalább így osztozni ez apostoli misszióban ?

A nemes cél, a szent ügy érdekében én igenlő válaszodra számítok!

Budapesten, 1899., a boldogságos Szűz Mária anyaságának ünnepén.Kapcsolódó kiadványok:

E könyv párja az édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető

Fiatalabb lányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető