Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.

Nevelésről szóló könyvek

Szülőknek, tanároknak


XI. Piusz pápa „Divini illius magistri” kezdetű apostoli körlevele

az ifjúság keresztény neveléséről

Eredetileg megjelent: 1929. december 31.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2017.
Idézet az enciklikából:

[…] Főbenjáró fontosságú tehát, hogy ne tévedjünk a nevelésben […] Azonban, hogy ne tévedjünk e nagy jelentőségű tárgyban, […] szükséges, hogy világos és határozott fogalmunk legyen a keresztény nevelés lényeges mozzanatairól, vagyis arról, hogy kinek hivatása a nevelés, ki a nevelés alanya, melyek a környezet szükséges elemei, mi a keresztény nevelés célja és sajátos formája.

A szülőket súlyos kötelesség terheli, hogy minden erejükkel gondoskodjanak gyermekeik vallásos, erkölcsi, valamint fizikai és polgári neveléséről […]

Melyek a keresztény nevelés helyes elvei? Melyek az Egyház jogai és feladatai? Melyek a család jogai és feladatai? Melyek az állam jogai és feladatai? Milyen iskolába szabad adni a katolikus gyermekeket? Mi a helyzet a világi iskolákkal? Melyek az erkölcsi nevelés helyes és helytelen módszerei? Ki és mikor beszéljen a gyermekekkel a kényes kérdésekről…?

A szülők és a tanárok ma különösen nehéz helyzetben vannak, ugyanis a XXI. századi társadalom ezekre a kérdésekre is kórusban száz különböző választ ad. A sokféle álláspont között világos eligazításra és erős támaszra találhatunk, ha megismerkedünk az ifjúság nevelésre vonatkozó időtlen katolikus tanítással, amit XI. Piusz pápa világosan kifejtett ezen körlevelében.