Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Túrmezei Ferenc: Jöjj Szentlélek Úristen!

Előkészítő oktatások bérmálkozók számára

Eredetileg megjelent: 1940

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 94 oldal
    • Ár: 1,750 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-80397-8-9
  • Elektronikus változat:Ez a könyv egy 1940-es könyv hasonmás kiadása.

Eredetileg megjelent:

a Korda R. T. kiadásában,
Budapest, 1940.

A szemléltető rajzokat Turzó Antal baracskai lelkész rajzolta.

Nihil obstat. P. Joannes Hemm S. J. censor dioecesanus. Nr. 2093/940.
Imprimatur. Strigonii, die 28. Martii 1940. Dr. Joannes Drahos vic. gen.

A tartalomról:

Az Úr Jézus először az apostoloknak küldte el a Szentlelket. Azonban mielőtt elküldte volna, előkészített az apostolokat a Szentlélek eljövetelére. Ez az előkészítés úgy történt, hogy többször beszélt nekik a Szentlélekről. […] Mikor elküldte őket a világra, így szólt hozzájuk:

Elmenvén, tanítsatok minden nemzetet, megkeresztelvén őket az Atyának, és Fiúnak és Szentléleknek nevében. (Mt. 28, 19)

Amint Jézus távozni készült a földről, megmondta apostolainak, hogy el kell mennie. Mikor az apostolok emiatt elszomorodtak, így szólt hozzájuk:

És én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót fog adni nektek, hogy veletek legyen mindörökre, az igazság lelkét.

[…] Jézus azután így szólt a Vigasztalóról:

A vigasztaló pedig, a Szentlélek, kit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek. (Jn 14, 26.)

Képzelhetitek, milyen örömmel hallgatták ezt az apostolok, és mennyire fokozták ezek a szavak a vágyódásukat a Szentlélek után. […]

Kedves Gyerekek! Ez a Szentlélek, akiről az Úr Jézus ilyen szépen beszélt, fog eljönni a ti lelketekbe is. Örüljetek ennek nagy örömmel. Vágyódjatok utána éppen úgy, mint az apostolok.

 
(Idézet a könyv első fejezetéből, 7–10. oldal)