Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


XIII. Leó pápa „Libertas præstantissimum donum” kezdetű körlevele

az emberi szabadság természetéről

Eredetileg megjelent: 1888. június 20.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
Idézet az enciklikából:

[…] sokan vannak, kik azt vélik, hogy az Egyház az emberi szabadságnak ártalmára van. Ennek oka a szabadságnak ferde és elhamarkodott felfogásában rejlik, amennyiben annak vagy alapfogalmát meghamisítják, vagy azt mód nélkül kiterjesztik, úgy, hogy olyanokra is vonatkoztatják, melyekben az ember a dolgok helyes megítélése szerint szabad nem lehet. […] sokan vannak, kik [a modern szabadságokat], még a bennük foglalt hibákat is beleértve, korunk legfőbb díszének […] tekintik, annyira, hogy azt állítják, hogy nélkülük az államok helyes kormányzása nem is képzelhető […]

Mit jelent a természeti szabadság? Mit hirdetett és tett az Egyház a történelem folyamán a szabadsággal kapcsolatban? Miért van szükség törvényekre? Mi a helyzet az értelmetlen és káros törvényekkel? Mit jelent a szabadelvűség avagy liberalizmus? Igaz-e, hogy az Egyházat és az államot el kell választani egymástól? Jogában áll-e a társadalomnak, hogy az isteni törvényeket figyelmen kívül hagyva rendezze be a saját életét? Mi a katolikus tanítás a vallásszabadsággal kapcsolatban? Mit vall a Katolikus Egyház a szólásszabadságról és a sajtószabadságról? Mit jelent a tanítási szabadság? Mit jelent a lelkiismereti szabadság, és miben áll annak félreértése? Mit jelent a rossz dolgok megtűrése, és mikor van rá szükség? Mi a türelem helyes jelentése és alkalmazása?

 
Manapság sokak számára a szabadság (sőt, a “szent szabadság”) számít a legfőbb értéknek. A szólás-, sajtó- és vallásszabadságot sokan megkérdőjelezhetetlen, örök értéknek tekintik. XIII. Leó pápa körlevelében eloszlatja mindezen félreértéseket.