Könyvek az Egyház jelenlegi válságáról

Könyvek arról, hogy mi történik a Katolikus Egyházban


Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

Rövid kritikai tanulmány az új miserendről
Anthony Cekada atya bevezető tanulmányával

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
A katolikus hívek liturgikus életének középpontja a szentmise. Az egész világon használt (latin rítusú) miserendben a II. Vatikáni Zsinat után mélyreható változtatásokat eszközöltek; így született meg az 1969-ben bemutatott Új Miserend, avagy latinul Novus Ordo Missæ.

A legtöbb mai katolikus a régi, “tridenti” miséről csak annyit tud, hogy az latinul volt, és a pap “háttal állt” (mármint a népnek); az új misében pedig népnyelven beszél, és a hívek felé fordul. Ezek a változtatások önmagukban nem tűnnek túl lényegesnek. De mit változtattak meg ezen kívül, és miért? És mit jelent mindez a hívek számára?

Bár a kijelentés, hogy az új mise ellentétes a Tridenti Zsinat tanításával, meglehetősen erős, de akármilyen kellemetlen is – igaz.

Ezek Alfredo Ottaviani bíboros szavai, aki a Szent Offícium prefektusaként három pápát is szolgált az eretnekségek kiirtásáért és a katolikus hit tisztaságának védelméért felelős vatikáni fórum élén. 1969. szeptemberében előtte feküdt a dokumentum, amelyet most Ön is kezébe vett; eszerint az 1969-ben kihirdetett új miserend komoly veszélyt jelent a katolikus hit integritására nézve.

A legtöbb katolikus számára ez a vád elég meglepő. Mi késztethet egy ilyen kiváló bíborost arra, hogy az új misét ellentétesnek nevezze a katolikus egyház egyetemes zsinatával? Ezekre a kérdésre legalábbis részleges választ kapunk az Ottaviani Intervenció történetéből és tartalmából.Kapcsolódó kiadványok:

Ez a tanulmány a szentmise állandó részét érintő változtatásokkal foglalkozik. A változó részekkel kapcsolatban lásd:

Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

Tanulmány arról, hogy hogyan változtatták meg az imádságok tartalmát az új mise változó részeiben.