Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


X. Piusz pápa „Pascendi dominici gregis” kezdetű enciklikája

a modernizmus ellen

Eredetileg megjelent: 1907. szeptember 8.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
Idézet az enciklikából:

[A modernisták] ellenségei az egyháznak, […] rosszabb ellenségei nincsenek […]. Belülről dolgoznak a romlásán: ma a veszély szinte az egyház belsejében és ereiben van […]. Nem az ágakra vagy a csemetékre tették a fejszét, hanem magára a gyökérre, azaz a hitre és legmélyebb rostjaira. És ha egyszer elvágták a halhatatlan életnek ezt a gyökerét, igyekezni fognak a fertőző mérget beoltani az egész fába: nem lesz a katolikus hitnek egyetlen része sem, mely megmeneküljön kezüktől, egyetlen sem, ahol el ne kövessenek mindent a rombolásra. […]

nincs semmi olyan alattomos, olyan álnok, mint taktikájuk: […] rafinált ügyességgel […] könnyen megtévesztik a rosszul értesült szellemeket. […] Ha most már az egész rendszert […] áttekintjük, […] azt úgy határozzuk meg, mint minden eretnekség foglalatát.

Bizonyos, hogy ha valaki föltette magában, hogy együvé gyűjtse minden, a hit körül fölmerült eretnekség magvát és velejét, sohasem végezhette volna e feladatot tökéletesebben, mint ahogy a modernisták végezték. Sőt ezek annyival tovább is mentek, hogy teljesen eltörölték, nem csupán a katolikus vallást, hanem – amint kimutattuk – minden vallást.

Szent X. Piusz pápának a XX. század elején szembe kellett néznie az egyház valaha támadt legveszedelmesebb ellenségével: a modernista eretnekséggel. Az enciklika felvázolja az Olvasó előtt a támadást.

Őszentsége hősies erőfeszítés árán, az itt vázolt hatékony ellenintézkedések segítségével elkerülte a pusztító összeomlást, és visszaszorította a romlást…

… egy időre.

 
Mi, kései utódok, az összeomlás utánról visszatekintve látjuk: Őszentsége diagnózisa helytálló volt; pontosan az történt, amitől óvott bennünket.