Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


XIII. Leó pápa „Satis cognitum” kezdetű körlevele

az Egyház egységéről

Eredetileg megjelent: 1896. június 29.

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.
Mi az Egyház feladata itt a földön? Mit jelent az Egyház láthatósága? Hogyan hozta létre Krisztus az Egyházát? Miben áll az Egyház egysége? Mit jelent, hogy az Egyház egy testet alkot? Mi a helyzet azokkal, akik elszakadtak az Egyháztól? Mi a Krisztus által megparancsolt hitbéli egység valódi természete? Mi van azokkal a csoportokkal, akik elfogadják a katolikus tanítás nagy részét, csak egy-két ponton utasítják el azt? Mi a pápai hatalom valódi természete? Mit kell tartanunk azok felől, akik elutasítják a pápa főhatalmát?

Mit üzen az Egyház az aklon kívüli juhoknak?

Mindezen kérdésekre egyértelmű és világos válaszokat ad XIII. Leó pápa enciklikája. Azt is megmutatja, hogyan következnek ezek a katolikus válaszok az Evangéliumból, illetve hogy azokat az első századoktól kezdve – lényegében az apostolok ideje óta – folyamatosan változatlanul vallotta az Egyház.


A XXI. századi olvasó sok meglepő dolgot tanulhat e rövid összefoglalóból, ugyanis az utóbbi fél évszázadban ezeket a világos válaszokat – feltehetőleg valamiféle félreértelmezett tapintat miatt – nem sokszor hallhattuk.Kapcsolódó kiadványok:

XI. Piusz pápa apostoli körlevele ugyanerről a kérdésről 32 évvel, 1928-ban: