Könyvek az Egyház jelenlegi válságáról

Könyvek arról, hogy mi történik a Katolikus Egyházban


Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság – avagy Hol az Egyház?

A hagyományhű katolikus mozgalom főbb irányzatainak értékelése

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2020.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 56 oldal
    • Ár: 1990 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5939-02-0
  • Elektronikus változat:A műről

E füzet alapjául szolgáló cikk eredetileg a Sacerdotium című, hagyományhű katolikus papi folyóirat 1991-es évjáratának őszi számában jelent meg, Resistance and Indefectibility címen.

Később (2014-ben) fontossága miatt bekerült az “Antimodernista szöveggyűjtemény” című válogatásba:

The Anti-Modernist Reader – Studies On The New Religion Of Vatican II – Volume One – The Papacy

Copyright © Rev. Anthony Cekada, 2014.

Jelen fordítás az itt megjelent változat alapján született, a szerző beleegyezésével.

A tartalomról

Tegyük fel, hogy a Kedves Olvasó a kutatásban, gondolkodásban már eljutott arra a pontra, hogy kimondja: a Katolikus Egyház jelenleg válságban – vagy legalábbis nagyon nehéz helyzetben – van, mert az újítások rossz irányba vezettek, vezetnek.

De vajon mi a baj? Mit jelent mindez teológiai szempontból az Egyházra nézve? Mit jelent ez gyakorlati szempontból ránk, a mi életünkre nézve?

A fenti kérdésre a különböző katolikus – vagy legalábbis magukat annak valló – szervezetek, papok és püspökök különböző válaszokat adnak.

Nekünk, katolikus híveknek először is azt kell eldöntenünk, hogy közülük ki az, aki a jelenlegi zavaros helyzetben is hitelesen képviseli az Egyházat. Úgy is mondhatnánk, hogy hol az Egyház?

Ez a füzet áttekinti és közérthető nyelven bemutatja az ún. “hagyományhű katolikus” mozgalom három főbb irányzatát. Végigveszi, hogy melyik csoport milyen elméleti alapfeltevésből indul ki, és ebből milyen következtetést von le, és melyik út milyen nehézségeket rejt magában. Ezután a szerző felsorolja azokat a katolikus alapelveket, amikre az irányok közötti választáshoz szükségünk lesz, majd ezen alapelvek segítségével mérlegre is teszi az egyes irányzatok tanítását.

A szerző – Donald J. Sanborn püspök úr – illetve a cikk megírásakor még csak atya – nyilván nem lehet elfogulatlan, hiszen maga is a szedevakantista vélemény egyik legismertebb szószólója, de cikkében ettől függetlenül objektíven mutatja be a három irányzatot, és nem hallgatja el a saját “térfelén” jelentkező nehézségeket sem.

Az itt fejtegetett kérdések végiggondolása fontos mérföldkövet jelent minden katolikus hívő életében.

A leírtakat jó szívvel ajánljuk a Kedves Olvasó megfontolására. – a KiadóKapcsolódó kiadványok: