Könyvek az Egyház jelenlegi válságáról

Könyvek arról, hogy mi történik a Katolikus Egyházban


Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

Alapvető nehézségek az új miserenddel kapcsolatban

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2021.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, irkafűzött
    • Terjedelem: 32 oldal
    • Ár: 990 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5939-04-4
  • Elektronikus változat:Ha kézbe vette ezt a füzetet, valószínűleg van néhány kérdése a hagyományos miséről, illetve arról, hogy egyes katolikusok miért azt látogatják. Talán épp az imént vett részt életében először hagyományos misén. Talán beszélgetett az Egyház helyzetéről egy barátjával, aki “latin misére” jár. Vagy betévedt egy templomba, ahol hagyományos misét celebrálnak.

Azok, akiknek újdonság a hagyományos szentmise, a mise nyelvét – a latint – találják a legszembetűnőbb tulajdonságának. A szertartások szépsége is lenyűgöző számukra, valamint az is, ahogy a rítusok letűnt korok képeit idézik.

De nem a latin, a szép szertartások vagy a “régi szép idők” iránti nosztalgia volt a fő ok arra, hogy megőriztük a hagyományos misét; sokkal inkább az az okunk erre, hogy meg akarjuk őrizni a katolikus tanítás integritását, és hogy Istennek tiszta és tiszteletteljes imádattal akarunk hódolni. A hagyományos latin mise, úgy hisszük, eléri e célt, míg az “új”, modern mise nem.

Reméljük, az itt olvasottak alapján jobban meg fogja érteni azokat a katolikusokat, akik hagyományos latin misére járnak. És imádkozunk azért, hogy Isten kegyelme és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által Ön is közéjük tartozzon majd: “legyetek állhatatosak és tartsátok erősen a hagyományokat, melyeket […] tanultatok.” (2 Tessz 2:14)Kapcsolódó kiadványok:

A II. Vatikáni Zsinat utáni reformok részletesebb tanulmányozásához, illetve a zsinat utáni tanításnak és gyakorlatnak a zsinat előtti Egyházzal való összevetéséhez, és a kapcsolódó kérdésekről:

Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

A II. Vatikáni Zsinat mérlege

 2,000 Ft
 Előnézet

Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság – avagy Hol az Egyház?

A hagyományhű katolikus mozgalom főbb irányzatainak értékelése

 1,250 Ft
 Letölthető

Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

Tanulmány arról, hogy hogyan változtatták meg az imádságok tartalmát az új mise változó részeiben.

Anthony Cekada: Hagyományhű katolikusok, tévedhetetlenség és a pápa

Éppen azok tanítanak tévedéseket, illetve hoznak ártalmas törvényeket, akik látszólag az egyházi fennhatóság birtokosai. Hogyan egyeztethető össze ez a tévedhetetlenséggel?

 1,250 Ft
 Letölthető

Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

Rövid kritikai tanulmány az új miserendről
Anthony Cekada atya bevezető tanulmányával

 1,750 Ft
 Letölthető

Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

egy dogma nélküli egyveleggé

Budapest, 2016. április 2.

 1,250 Ft
 Letölthető
 Videóval