Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


Római Katolikus Katekizmus

Írta: Deharbe József S. J.

Eredetileg megjelent: 1890

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

 • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
 • Terjedelem: 4 kötet, 448 oldal
 • Ár: 8,000 Ft Megrendelés
 • ISBN
  I. kötet: 978-615-80387-6-8
  II. kötet:978-615-80387-7-5
  III. kötet:978-615-80387-8-2
  IV. kötet:978-615-80387-9-9
 • Elektronikus változat: • Ez a könyv egy 1890-es könyv hasonmás kiadása.

  Eredetileg megjelent:

  “Római Katholikus Káté”
  Írta: Deharbe József jézustársasági atya

  Az eredeti német negyedik kiadás után fordította: Répássy János képzőintézeti tanár.

  Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával iskolai és magán használatra kiadta: Tóthfalussy Dániel képzőintézeti hittanár; népiskolai hitelemző, s az irgalmas nővérek rendes gyóntatója.

  Második, javított kiadás. Szatmártt, 1890.
  Nyomtatott a “Szabadsajtó” könyvnyomdában.

  A tartalomról:

  Mit kell tennünk, hogy Istent megismerjük, neki szolgáljunk és üdvözüljünk?

  1) »Hinnünk kell, amit Isten kinyilatkoztatott, mert csak az által ismerjük meg Istent igazán, ha hisszük, amit nekünk magáról kijelentett.« […]
  2) Isten parancsait is meg kell tartanunk, mert éppen ebben áll a szolgálat, mivel Istennek, mint legfőbb Úrnak tartozunk. […]
  3) élnünk kell a malaszt eszközeivel is, mert isteni malaszt, azaz segítség nélkül nem hihetünk, és a parancsokat sem tarthatjuk meg, amint Isten kívánja. […]

  Hol találjuk fel a hitről, a parancsokról és a malaszt eszközeiről szóló tanítmányt [azaz tanítást]?

  A kátéban vagy katekizmusban, […]

  (Forrás: a katekizmus bevezető része, I. kötet, 12. oldal)


  Deharbe József S. J. (1800–1871) a XIX. század egyik legnagyobb katekétikai írója. Katekizmusát 13 nyelvre lefordították, s ma is használják; világosságával, rövidségével s beosztásával magaslik ki.

  Magyarra is lefordították, s az 1858-i esztergomi zsinat a hitelemzés alapjául Deharbe katekizmusát fogadta el.

  (Forrás: Katolikus Lexikon, 1930.)  Kapcsolódó kiadványok:

  Egy hosszabb, részletesebb, több témát felölelő katekizmus: