Hivatalos Egyházi kiadványok

Katekizmusok, tanítóhivatali megnyilatkozások, stb.


Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa

Eredetileg megjelent: 1929

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

 • Formátum: B5-ös méret, keménykötés
 • Terjedelem: 3 kötet, 1160 oldal
 • Ár: 22,500 Ft Megrendelés
 • ISBN
  I. rész: 978-615-5623-36-3
  II. rész: 978-615-5623-38-7
  III. rész: 978-615-5623-40-0
 • Elektronikus változat: • Ez a könyv egy 1929-es könyv hasonmás kiadása.

  Eredetileg megjelent:

  FR. SPIRAGO:
  FELNŐTTEK KATEKIZMUSA
  - I. RÉSZ: HITTAN
  - II. RÉSZ: ERKÖLCSTAN
  - III. RÉSZ: KEGYELEMTAN

  A X. NÉMET KIADÁS NYOMÁN ÁTDOLGOZTÁK:
  Dr. Scheffler Ferenc illetve Dr. Czumbel Lajos teológiai tanárok

  Budapest
  Szent-István-Társulat kiadása
  1929.

  NIHIL OBSTAT, Nr. 526., ROBERTUS HÁMON, censor.

  IMPRIMATUR, Szatmárini, die 7. Martii 1928., TIBURTIUS, episcopus.

  A tartalomról:

  A vallás tanításait röviden a katekizmus foglalja magában. […] A katekizmus valamennyi könyv közt a legértékesebb. Olyan, mint a drágakő: kicsiny, de felette nagy értékű. […] Ha Szókratésznek, Platónnak vagy az ókor valamely más bölcselőjének kezébe került volna a katekizmus, hogy elcsodálkoztak volna ezek az emberek! Mert ebben megtalálták volna a feleletet mindazokra a kérdésekre, melyeken ők annyit törték a fejüket.

  (Áttekintés – A vallás. I. rész, 12. oldal)


  A Felnőttek Katekizmusa […] 13 nyelvre van lefordítva. […] Világiak egész sora nyilatkozott már oda, hogy a Felnőttek Katekizmusa számukra a legépületesebb könyv, amely mindennél jobban alkalmas Isten szeretetének felélesztésére. És ami nem utolsó dolog, a konvertiták egész sora írt már hálálkodó sorokat a szerzőnek. […]

  A Felnőttek Katekizmusának apologetikus jellege van: a modern hitetlenség ellen harcol. Épen ezért a lelkészkedő papság megtalálja benne mindama fegyvereket, melyekre hitünk és egyházunk ellenségeivel szemben szüksége van […]

  A Felnőttek Katekizmusa felölel sok olyan kérdést, amelyek bármily korszerűek és nagy fontosságúak is, kényes természetük miatt a szószéken alig tárgyalhatók, pl. a divat, magzatelhajtás, stb., továbbá olyan kérdéseket, aminő a szociáldemokrácia, kommunizmus, a politikai választásokkal kapcsolatos katolikus kötelességek, stb. […]

  Felölel a Felnőttek Katekizmusa sok oly korszerű kérdést, […] mint pl. a munkáról szóló keresztény tan, a pályaválasztás, az alkoholkérdés, a nőkérdés (feminizmus), a vallási türelem kérdése, nemzetiségi kérdés, a hazafiasság kérdése, halottégetés, szabadkőművesség, spiritizmus, stb. Csupa oly kérdések, melyek manapság életbevágóan fontosak.

  (A szerző X. kiadáshoz írt előszavából)


  Kapcsolódó kiadványok:

  A könyvhöz készült példatár:

  Franz Spirago: Példatár (1927)

  a katekizmus igazságainak bemutatására

  Főleg hitszónokok és hitoktatók számára

   16,000 Ft
   Letölthető

  Egy rövidebb, tömörebb, egyszerűbb katekizmus: