Könyvek az Egyház jelenlegi válságáról

Könyvek arról, hogy mi történik a Katolikus Egyházban


Donald J. Sanborn: Tájkép zsinat után

A II. Vatikáni Zsinat mérlege

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2020.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 200 oldal
    • Ár: 2,000 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-14-1
  • Elektronikus változat:Forrás:

E könyv anyagát Donald J. Sanborn püspök 1995–1996 - ban elhangzott prédikációsorozata alapján állítottuk össze.

A tartalomról:

A II. Vatikáni Zsinat kulcsfontosságú esemény volt az Egyház történelmében. A zsinat és az azt követő reformok fokozatosan tetőtől talpig átformálták a Katolikus Egyház intézményeit, liturgiáját, gyakorlatát és hozzáállását. A zsinat megítélése rendkívül ellentmondásos: vannak, akik új tavaszt, új pünkösdöt vélnek látni, és vannak, akik eretnekséget, hitehagyást. A zsinaton megjelenő – vagy inkább újra felszínre törő – viták, küzdelmek az azóta eltelt fél évszázad alatt sem zárultak le: a különböző irányzatok, csoportok máig a zsinathoz való viszonyuk alapján határozzák meg saját magukat és egymást.

Sokak számára meglepő lehet, de a “Ferenc pápa” munkásságát kísérő ellentmondások, botrányok is mind a zsinati reformokra vezethetőek vissza: a mostani nézeteltérések a zsinati reformokat övező viták következő fordulóját, vagy ha úgy tetszik, végjátékát jelentik.


Ma, a zsinat után fél évszázaddal a hívek többségének számára már nem világos, hogy mi volt a zsinati reformok lényege; miben különbözik a zsinat utáni egyház a zsinat előttitől – márpedig anélkül, hogy legalább nagy vonalakban megismerkednénk az alapvető kérdésekkel, esélyünk sincs megérteni a máig tartó küzdelem okát, illetve kialakítanunk saját álláspontunkat ezen kérdésben.

E könyvben megpróbáljuk a hagyományhű, azaz az eredeti – tehát zsinat előtti – katolicizmus szemszögéből nézve röviden áttekinteni a változtatásokat. Sorra vesszük az Egyház életének különböző területeit (tanítás, liturgia, fegyelmi rendelkezések), és minden területen bemutatjuk a főbb újdonságokat, majd megvilágítjuk, hogy ezen újítások hogyan viszonyulnak az Egyház korábbi tanításához és gyakorlatához. E rövid összefoglalót végigolvasva az Olvasó átfogó képet kaphat arról, hogy a hagyományhű katolikusok miért tartják elfogadhatatlannak a zsinati reformokat.Kapcsolódó kiadványok:

Anthony Cekada: Új mise vagy hagyományos mise?

Alapvető nehézségek az új miserenddel kapcsolatban

 990 Ft
 Letölthető

Donald J. Sanborn: A vallások átalakítása

egy dogma nélküli egyveleggé

Budapest, 2016. április 2.

 1,250 Ft
 Letölthető
 Videóval

Alfredo Ottaviani bíboros · Antonio Bacci bíboros · Római teológusok egy csoportja: Az Ottaviani Intervenció

Rövid kritikai tanulmány az új miserendről
Anthony Cekada atya bevezető tanulmányával

 1,750 Ft
 Letölthető

Anthony Cekada: Mi a baj a modern mise imádságaival?

Tanulmány arról, hogy hogyan változtatták meg az imádságok tartalmát az új mise változó részeiben.

Donald J. Sanborn: Ellenállás és fogyatkozhatatlanság – avagy Hol az Egyház?

A hagyományhű katolikus mozgalom főbb irányzatainak értékelése

 1,250 Ft
 Letölthető