Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Dr. Tóth Tihamér: A vallásos ifjú

Levelek diákjaimhoz – VI–VII

Eredetileg megjelent: 1936

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 248 oldal
    • Ár: 2,750 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-30-1
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Tóth Tihamér A vallásos ifjú

Márton L. rajzaival

Tóth Tihamér Összegyűjtött munkáinak gyűjteményes díszkiadása
IV. kötet

Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesanus. Nr. 2692/1936. Imprimatur. Strigonii, die 25. Aug. 1936. Dr. Julius Machovich, vicarius generalis.

Negyedik kiadás

Szent István-Társulat, Budapest, 1936.

A tartalomról:

“Az eszeveszett pók – ahogy a Szerző bevezetőjében olvassuk – egy őszi reggelen a magas fáról leereszkedvén hálót font, nagyszerű hálót.

Kitűnően ment vele a légyfogás. Hanem pár nap múlva már nem tartotta elég nagynak a hálót, s kezdte minden irányban nagyobbítani. Hála a fölfelé vezető erős szálnak, ez is jól sikerült.

Sok idő elmúlt, folytatja a Szerző. Egyszer azonban pókunk bal lábbal kelt; s a hálóját kezdte vizsgálgatni.

A háló legfelső csücskén egyszer csak egy hosszú fonálra akadt, amelyről nem tudta megállapítani, hogy miféle fonál az. […] Minél tovább erőlködött a pók a rejtély megoldásán, annál dühösebbé lett. Hogy mire való az a fölfelé futó fonál? Persze az örökös légylakmározásban már rég elfelejtette, hogy egy szeptemberi napon ő maga is ezen a fonálon szállott le. […]

– El veled! – kiáltotta végre egészen megdühösödve, s egyetlen harapással kettészelte a fonalat. A háló abban a pillanatban összeomlott… […] egyetlen szempillantás alatt megsemmisült minden munkája, mert nem értette meg a fölfelé vezető fonál hasznát.

Édes fiam! Az ember lelkét is összeköti egy fölfelé vezető fonál az Istennel. Ez a fonál a vallás. Aki elvágja ezt a fonalat, bolyongóvá szegényedik a ködös földi életben; aki gondosan ápolja, harmonikus földi életének támaszát, s örök boldogságának biztosítékát leli meg benne.

Bárcsak e könyvem minden fiatal olvasója lelkében szétszakíthatatlanná erősítené a fonalat, mely fölfelé, […] mennyei Atyánkhoz vezet!”

Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök és egyetemi tanár (1889–1939) korának legnagyobb hatású szerzői közé tartozott. “Levelek diákjaimhoz” c. sorozata az élet különböző kihívásaihoz nyújt hasznos útmutatást.Kapcsolódó kiadványok:

A sorozat további kötetei:


Egy hasonló könyv leányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető

Édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető