Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

Eredetileg megjelent: 1941

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 220 oldal
    • Ár: 2,500 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-50-9
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Levelek húgomhoz
Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

Írta: Jámbor László S.J.

Javított és bővített kiadás

Budapest, 1941
Korda R. T. kiadása

Nr. 902|1940. Imprimi potest. Budapestini, die 10. Sept. 1940. Eugenius Somogyi S. J.
Praep. Prov. Hungariae. – Nihil obstat. P. Joannes Hemm S. J. censor dioecesanus.
Nr. 7002|1940. Imprimatur. Strigonii, die 9. Oct. 1940. Dr. Joannes Drahos vic. gen.

Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapest, VIII. Csepreghy-utca 2.

A tartalomról:

Kedves Húgom!

E […] leveleket […] összeszedtem, világoskék szalaggal, csak úgy lelkileg átkötöttem, és a legnagyobb szeretettel neked prezentálom. Fogadd szívesen e sorokat. Gondolatokat és jótanácsokat találsz bennük fiatal éveidre. Sokszor tétován, tapasztalatlanul állsz a világban, nincs kihez fordulnod. Vedd e leveleket, és megtalálod a jótanácsot.

(a bevezetőből)


Jámbor László, S. J. (1874–1963) Nagyszombatban lépett a Társaságba. […] A teológiát Innsbruckban, a harmadik próbaévet Linzben végezte. [..] Az önálló magyar rendtartomány első évtizedeinek legmarkánsabb lelkipásztora volt. Több fontos mű fűződik a nevéhez. […] Budapesten ünnepi szónok volt és népmisszionárius. […] A népmissziók főnöke lett, lelkigyakorlatokat tartott. […] megalapította a Kis Könyvtár Katholikus Hívek Számára című sorozatot. 1913–20 között huszonhét füzet jelent meg […] vallásos és világnézeti témákról. […] a Manréza lelkigyakorlatos ház első igazgatója lett. […] 1950-ben a budapesti rendházból hurcolták el.

(forrás: Jezsuita Névtár)


A szerző (“Laci bácsi”) leveleiben végigveszi a leányok életének szinte minden területét, és a katolikus tanítás alapján világos irányelveket ad az eligazodáshoz. Sorra veszi a lehetséges hibákat – vagy ahogy ő nevezi ezeket, “a ferdeségeket” – is; elmagyarázza, mi a baj velük, és hasznos tanácsokat ad elkerülésükhöz. A könyv új kiadásával ezeket szeretnénk – fél évszázados szünet után – eljuttatni az újabb generációkhoz.Kapcsolódó kiadványok:

Felnőtt korra:

Egger Ágoston: A keresztény anya (1904)

jóakaratú tanácsok keresztény anyák és az érettebb női ifjuság számára

imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető

Egy sorozat fiúk számára: