Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Dr. Tóth Tihamér: A jellemes ifjú

Levelek diákjaimhoz – V

Eredetileg megjelent: 1936

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 174 oldal
    • Ár: 2,500 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-26-4
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Tóth Tihamér
A jellemes ifjú – Dohányzol?

Márton L. rajzaival

Tóth Tihamér Összegyűjtött munkáinak gyűjteményes díszkiadása
III. kötet

Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesanus. Nr. 2435/1935. Imprimatur. Strigonii, die 2. Aug. 1935. Dr. Joannes Drahos, vicarius generalis subst.

Hatodik kiadás

Szent István-Társulat, Budapest, 1936.

A tartalomról:

Hogy minden ember gazdag legyen, nem lehet megkövetelni; azt sem, hogy mindenki tudós legyen; azt sem, hogy mindenki hírneves legyen; de igenis mindenkitől meg lehet követelni egyet: hogy jellemes legyen!

Országokat meghódítani kevés embernek adatik. Kevésnek homlokát díszíti királyi korona. De elfoglalni a lélek kincses birodalmát, s homlokunkra tenni a férfiúi jellem koronáját – ez oly szent, fönséges feladat, amely minden emberre kivétel nélkül vár. Mindenkire vár. Sokan nem teszik meg. De te, fiam, ugye igen!

Hanem a jellem nem főnyeremény, amelybe bele lehet pottyanni – érdem nélkül. A jellem nem előkelő név, amelyet születéssel lehet örökölni – munka nélkül. A jellem kemény küzdelemnek, önnevelésnek, önmegtagadásnak, férfias lelki harcnak eredménye. Ezt a harcot mindenkinek saját magának kell győztesen végigharcolnia. […]

«A jellemes ifjú» ennek az önnevelő munkának eszközeivel ismertet meg. Vigyázz, fiam, meg ne csald magadat! A könyv csak a leselkedő ellenségeket fedi fel, csak a veszélyekre figyelmeztet, csak az eszközökre mutat rá – de nem harcol helyetted! Ezt a lelki munkát, ha «jellemes ifjú»-vá akarsz válni, magadnak kell elvégezned. […]

Bárcsak e könyv minél több ifjút segítene e fönséges munkában: a jellem kialakításában!

(Idézetek a bevezetőből)


Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök és egyetemi tanár (1889–1939) korának legnagyobb hatású szerzői közé tartozott. “Levelek diákjaimhoz” c. sorozata sorba veszi az élet különböző kihívásait, és hasznos útmutatást nyújt a diákok számára. Jelen levelében a jellem kialakításáról ír – mi pedig teljes szívünkből az Olvasó figyelmébe ajánjuk művét.Kapcsolódó kiadványok:

A sorozat további kötetei:


Egy hasonló könyv leányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető

Édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető