Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Dr. Tóth Tihamér: A művelt ifjú

Levelek diákjaimhoz – IV

Eredetileg megjelent: 1936

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 196 oldal
    • Ár: 2,500 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-22-6
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Tóth Tihamér
A művelt ifjú – Ne igyál!

Márton L. rajzaival

Tóth Tihamér Összegyűjtött munkáinak gyűjteményes díszkiadása
II. kötet

Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesanus. Nr. 1445/1936. Imprimatur. Strigonii, die 8. Maii 1936. Dr. Julius Machovich, vicarius generalis

Hatodik kiadás

Szent István-Társulat, Budapest, 1936.

A tartalomról:

“[…] előlép egy nyúlánk magyar ifjú. Lehet vagy tizenhat éves. Homloka nyílt. Gerince acélos. Szeme töretlen fényű. Feje magasba szegezett. […]

Tisztelt Nemzetgyűlés! Édes Magyar Hazám! […] Szólásra mi következünk! Mi! Az a magyar ifjúság, amely a tépett zászló és füstölgő romok fölött a keresztény erkölcsből fogja kifakasztani az új életenergiák feltörését, nagy hitet, s acélos akaratot. Mi, magyar ifjúság, amelynek ereiben a tiszta élet tüze majd felgyújtja a második ezerév fáklyáját. […] A mi szemünk fénye nem kialvó mécses, hanem felhőket megdördítő villámsugár. A mi vérünk nem elpocsékolt fiatal erő, hanem munkára paskoló eleven tűz-zuhatag. […] Tudnivágyó lelkünk majd sokat fog tanulni a hazáért. Acélos izmunk majd fog építeni. Tiszta sasszemünk majd meglátja a jobb jövendő most még ködös útját. Törhetetlen akaratunk majd kicsikarja a történelemtől a második magyar ezeresztendőt, […] És akkor, meglássák, munkánk nyomán virulni indulnak újra a szent magyar trikolór megfakult színei.

Édes fiam! Akarsz-e ilyen kiművelt és jellemes magyar ifjúvá válni? Akarsz-e a magyar haza reménysége lenni? Olvasd el figyelmesen könyveimet, és tartsd meg, amit bennük olvasol.

Mert ilyen magyar ifjúságért, szegény magyar hazánk egyetlen reménységéért írtam azokat!"

(Idézetek a bevezetőből)


Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök és egyetemi tanár (1889–1939) korának legnagyobb hatású szerzői közé tartozott. E könyvében átfogó képet ad a diákélet – illetve az értelmiségi lét – szinte minden szempontjáról, hasznos tanácsokkal igazítva el a tanulú ifjúságot, rámutatván a lehetséges hibákra és a jó példákra is.

E kulcsfontosságú könyv annak idején az ország minden középiskolájában elérhető volt, de 1944. óta sajnos nem jelent meg többé magyarul. Ezt a hiányt most pótoljuk.Kapcsolódó kiadványok:

A sorozat további kötetei:


Egy hasonló könyv leányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető

Édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető