Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Dr. Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú

Levelek diákjaimhoz – VIII

Eredetileg megjelent: 1936

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, puhakötés
    • Terjedelem: 284 oldal
    • Ár: 3,000 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-32-5
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú

Márton L. rajzaival

Tóth Tihamér Összegyűjtött munkáinak gyűjteményes díszkiadása V. kötet

Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesanus. Nr. 2612/1935. Imprimatur. Strigonii, die 17. Aug. 1935. Dr. Julius Machovich, vicarius generalis.

Negyedik kiadás

Szent István-Társulat, Budapest, 1935.

A tartalomról:

[…] Te is tudod, édes fiam, hogy a világháború mily romhalmazzá döntött miköztünk is mindent! És mégsem szabad kétségbe esnünk, az összeomlott ezeréves magyar múlt törmelékei láttára sem. Új ifjúságnak kell serdülnie a romok között, ifjúságnak, amelynek lelkében ott égnek az Úr Jézus földi életének példái: Jézus engedelmessége s munkakedve, tisztasága s alázatossága, elvhűsége és kitartása, önuralma s önmegtagadása, tekintélytisztelete s hazaszeretete.

Édes fiam! Add hát ide kezedet, üljünk oda «a világ világossága» lábai elé, s kísérjük végig tanúságteljes életét. Olvasd e könyv lapjairól szomjas, tanulékony lélekkel, hogy mi mondanivalója van az Úr Jézusnak a XX. század modern, magyar fiaihoz is. […] elmélyedve az Úr szavainak értelmén, ennek a szent Krisztusi arcnak egyre több vonása mélyül majd a te fiatal lelkedbe is […] fiatal lelked rendezetlen erői harmóniába szelídülnek, […] nem lesz többé íze a bűnnek, nem lesz ereje a kísértésnek, és rátekintve a szenvedő Krisztus arcára, nem lesz többé fullánkja a fájdalomnak, sem összetörő ereje az élet által számodra is tartogatott csalódásoknak.

Urunk, Jézusunk, isteni Üdvözítőnk! Ki már közel kétezer év óta vagy világoskodó Napja az emberek milliárdjainak, ó, légy vezére az életben, segítője a kísértésben, ereje a jóért vívott küzdelemben e könyv olvasóinak is: a mi csetlő-botló, küzdő-eleső, de Tégedet vég nélkül szerető, jóakaratú magyar fiainknak!

(Idézetek a bevezetőből)


Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök és egyetemi tanár (1889–1939) korának legnagyobb hatású szerzői közé tartozott. “Levelek diákjaimhoz” c. sorozata sorba veszi az élet különböző kihívásait, és hasznos útmutatást nyújt a diákok számára. A sorozat e záró darabjában nem elméleti kérdésekről ír, hanem közvetlenül az Úr Jézus példáját állítja elénk.Kapcsolódó kiadványok:

A sorozat további kötetei:


Egy hasonló könyv leányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető

Édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető