Gyermekeknek, fiataloknak

Gyermek- és ifjusági irodalom, hittankönyvek, stb.


Dr. Tóth Tihamér: Ne igyál!

Levelek diákjaimhoz – III

Eredetileg megjelent: 1936

Kapisztrán Szent János Kiadó, 2016.

  • Könyv változat:
    • Formátum: A5-ös méret, irkafűzött
    • Terjedelem: 50 oldal
    • Ár: 1,250 Ft Megrendelés
    • ISBN 978-615-5623-24-0
  • Elektronikus változat:Eredetileg megjelent:

Tóth Tihamér
A művelt ifjú – Ne igyál!

Márton L. rajzaival

Tóth Tihamér Összegyűjtött munkáinak gyűjteményes díszkiadása
II. kötet

Nihil obstat. Dr. Michael Marczell, censor dioecesanus. Nr. 1445/1936. Imprimatur. Strigonii, die 8. Maii 1936. Dr. Julius Machovich, vicarius generalis

Hatodik kiadás

Szent István-Társulat, Budapest, 1936.

A tartalomról:

“Cyrus, a későbbi világhírű perzsa uralkodó, 12 éves korában elkerült nagyatyjának, Astyages méd királynak udvarába. Idő múltán feltűnt a királynak, hogy a fiatal fiú nem enged bort önteni serlegébe. Kérdőre vonta a fiút, miért nem iszik bort. A fiú így felelt: »Attól félek, hogy a bort megmérgezték; […] észrevettem, hogy a szolga mérget öntött nektek.« »De fiam, hogy jutsz ilyen gondolatra?« – kérdi Astyages.

Azt láttam – folytatta a kis Cyrus –, hogy akik csak ittak belőle, azoknak eszük és testük egyaránt megbénult; először is – amit nekünk, gyermekeknek szigorúan meg szoktak tiltani – mindnyájan hangosan össze-vissza kiabáltatok, úgy, hogy egyik sem figyelt a másik beszédére. Aztán valami ostoba nótába fogtatok, s megesküdtetek, hogy ez a legszebb ének. Mikor aztán végre felkeltetek táncolni, nem táncolni, de még egyenesen állani sem tudtatok. Azt sem tudtátok, kik vagytok; te nem tudtad, hogy király vagy, azok nem, hogy alattvalók …

A pogány kis Cyrusnak ez a jelenet nyitotta ki szemét, és vette el kedvét a borivástól. Fiam! Ez a füzet nem akar mást elérni, mint az alkohol kérdésében felnyitni a szemedet tiszta látásra, hogy ha egyszer szembe kerülsz a szeszes italokkal, legalább diákéveidben föltétlenül úgy tégy, mint a kis Cyrus tett: ne engedj belőlük ivópoharadba önteni! […] Arra szeretné rávenni ez a könyvecske a magyar fiúkat, hogy fiatal korukban szeszesitalt egyáltalán soha ne igyanak! Ha aztán e szép szokásuk mellett még felnőtt korukban is kitartanak, önuralmuknak saját maguk és édes hazánk egyaránt hasznát látják."

(Idézet a bevezetőből)


Dr. Tóth Tihamér megyéspüspök és egyetemi tanár (1889–1939) korának legnagyobb hatású szerzői közé tartozott. “Levelek diákjaimhoz” című sorozata sorba veszi az élet különböző kihívásait, és hasznos útmutatást nyújt a diákok számára. Jelen levelében az alkoholfogyasztás kérdését járja körbe.

A mű 1944. óta sajnos nem jelent meg többé magyarul. Ezt a hiányt most pótoljuk.Kapcsolódó kiadványok:

A sorozat további kötetei:


Egy hasonló könyv leányok számára:

Jámbor László S. J.: Levelek húgomhoz (1941)

Gondolatok és tanácsok katolikus leányok számára

 2,500 Ft
 Letölthető

Édesapák számára:

Egger Ágoston: A keresztény apa (1904)

modern társadalmunkban

Gondolatok keresztény apák számára, imádságos könyvvel

 5000 Ft
 Letölthető